wie we zijn

en waarom we verschil maken

Zorg voor de wezen

Het is een belangrijke sleutel die Jezus vele keren aanhaalt. Er staan in de bijbel ruim 500 verzen die gaan over onze verantwoordelijkheid als discipelen van Jezus om onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwetsbare groeiende groep. In 1999 verhuisde ik naar Kosovo waar een oorlog was uitgebroken tussen Servië en de Albanese Kosovaren. Duizenden onschuldige mannen en jongens werden afgeslacht door Servische soldaten.

In die tijd kreeg Derek Prince een openbaring over een sleutel voor opwekking en transformatie en dat was zorg dragen voor de wezen en weduwen.

Hij schreef er een klein boekje over, dat over de hele wereld gelezen is. Via Bram Oosterwijk en Ingrid van Diest ben ik voor de Brug en Derek Prince naar Kosovo afgereisd om te wonen tussen de wezen en weduwen en daar de geur van Jezus te verspreiden door praktische en geestelijke hulpverlening. Project Held was geboren!

Project Held is onderdeel van de gemeente House of Heroes en wordt breed gedragen door een paar honderd donateurs uit heel Nederland en daarbuiten. Word ook een held en steun een kind!

Mattheus van der Steen ( Oprichter Project Held)

 

Missie

W

ereldwijd leven er nog teveel kinderen onder de armoede grens. Elke 6 seconden sterft er wereldwijd een kind onder de 5 jaar aan ondervoedingen of gebrek aan schoon drinkwater. Een gevolg is vaak ziekte, misbruik, kinderarbeid of belanden in de prostitutie. Voor deze kinderen ontstaat er een uitzichtloze situatie waar ze niet meer op eigen kracht uit kunnen komen.

Project Held zet zich voor deze kinderen in! Door de ouders te helpen, kinderen die geen thuis meer hebben op te vangen en kinderen die ziek zijn hulp te bieden. Door middel van sponsoring worden kinderen opgevangen in kindertehuizen. Daar wordt er voor ze gezorgd, is voldoende eten en schoon drinkwater, wordt onderwijs gegeven en ontvangen ze de liefde van Jezus.

Daarnaast ondersteunt Project Held deze tehuizen om naast de kind sponsoring te helpen met specifieke noden zoals waterputten, boekenprojecten en daar waar de hulp het meest nodig is. Helpt u mee armoede een halt toe te roepen en samen op de bres te staan voor deze kinderen. Door middel van u sponsoring helpt u uw sponsorkind met onderwijs, onderdak en voldoende eten en drinken. Wees vandaag ook een Held en word sponsor!

succesvolle en lopende projecten

Samen maken we het verschil!

Schoolboeken voor 10.000 kinderen India
Hout voor de winter voor gezinnen in Kosovo
Inboedel meidenhuis- Casa de Anna
Internet voor Baan Zion Thailand

Heeft u nog vragen?

We hebben de veel gestelde vragen op een rij gezet:

Ik zou graag het kindertehuis van mijn sponsorkind willen bezoeken. Kan dit?

Ja, dit is mogelijk. Project Held organiseert mission trips naar verschillende landen. Wanneer dit naar het kindertehuis zal zijn waar u een kindje ondersteunt brengen we u daarvan op de hoogte, zodat u kunt overwegen deze reis naar uw sponsorkindje met ons mee te  maken. Heeft u vragen, mailt u dan alstublieft naar [email protected]

Ik wil mijn sponsorkind een cadeau sturen. Kan dat?

Nee, het is niet mogelijk een cadeau voor een specifiek kind te sturen. De kinderen leven over het algemeen in kinderdorpen en kindertehuizen. Het ontvangen van cadeautjes kan leiden tot onderlinge vergelijkingen en jaloezie en dit kan de kinderen beschadigen.

Daarnaast kan het meezenden van cadeautjes douaneproblemen opleveren. Brieven met cadeautjes kunnen er tussenuit gehaald worden en de brief met cadeau zal dan niet bij uw sponsorkind aankomen. Hierbij komt ook dat pakjes hoge invoerrechten hebben, waardoor er meer betaald moet worden aan invoerrechten.

Uitzonderingen op deze regel zijn kaarten, stickervellen en foto’s specifiek voor uw sponsorkind. Noteert u wel duidelijk de naam en het sponsornummer van uw sponsorkind op de vellen / foto’s.

Het is wel mogelijk om alle kinderen in een kindertehuis iets extra’s te geven. U kunt bijvoorbeeld schoolspullen doneren of een feestmaaltijd, als u de kinderen in uw feest mee wilt laten delen. Wij adviseren wel om dit door middel van een donatie te doen, zodat de goederen lokaal ingekocht kunnen worden. Dit stimuleert de lokale economie en is goedkoper. Als u wilt weten wat specifieke mogelijkheden zijn, neemt u dan contact op via [email protected]

In welke taal kan ik naar mijn sponsorkind schrijven?

U dient uw brief in het Engels te schrijven. Deze wordt dan door de lokale verzorgers van het tehuis vertaald naar de plaatselijke taal, of dialect. Als uw sponsorkind geen Engels spreekt, zal zijn of haar brief in de lokale taal geschreven worden en door een verzorger naar het Engels worden vertaald.

Wanneer u zelf geen Engels spreekt en niemand kan voor u uw brief vertalen, kan Project Held voor een vertaling zorgen. Geeft u dit alstublieft telefonisch of per e-mail aan ons door.

Ik wil mijn sponsorkind een brief sturen, wanneer moet deze bij jullie zijn?

De post vanuit Nederland naar het kindertehuis wordt bij ons op kantoor verzameld en minimaal 2 maal per jaar verstuurd. Wanneer een reis gepland is naar een kindertehuis, zal de post door een team meegenomen worden. Uw post moet dan minimaal 1 week voor vertrek bij ons op kantoor zijn. Komt uw post minder dan een week voor vertrek aan, dan kunnen wij niet garanderen dat uw post mee kan. Wij zullen sponsors vooraf informeren wanneer er een reis gepland staat.

Wilt u weten wanneer de post verstuurd wordt naar het kinderhuis van uw sponsorkind, stuurt u dan een e-mail naar [email protected]

Mijn rekeningnummer of andere gegevens zijn veranderd. Hoe kan ik dit doorgeven?

 

Het beste kunt u een e-mail sturen naar [email protected]  met uw oude en nieuwe gegevens, onder vermelding van uw sponsornummer en naam.

Hoe neemt Project Held eigenlijk een project aan?

Er is bijzonder veel armoede en nood in de wereld, die door niemand volledig op te lossen is. Wel kan iedereen een steentje bijdragen en verantwoordelijkheid nemen in deze wereld en zijn of haar deel doen. De kindertehuizen die aangenomen worden door Project Held zijn lokale kindertehuizen, waarvan de leiding persoonlijk bekend is bij ons en door ons vertrouwd wordt. Daarnaast zijn het projecten die in lijn liggen met onze christelijke grondslag. Een kind wordt echter nooit gedwongen het christelijk geloof aan te nemen en zal hierdoor ook nooit anders behandeld worden. Voordat er daadwerkelijk een project aangenomen wordt, steken we erg veel tijd en energie in research.

Zo mogelijk gaan we bij een nieuw contactpersoon/ project eerst op pioniersreis om contact te maken en het desbetreffende project te onderzoeken.

Tijdens het bezoek wordt gecontroleerd of het project betrouwbaar is en of de contactpersoon geschikt is om zijn of haar functie naar behoren uit te voeren. Er wordt ook gekeken of de kinderen voldoen aan de in het beleid gestelde eisen (niet ouder dan 19, wees/halfwees, op school) en of de ruimte waar de kinderen verblijven acceptabel is. Indien dit niet het geval is, wordt er overlegd over mogelijk aanpassingen, eventueel in samenwerking met Project Held.

Het kan ook zijn dat de eerste contactpersoon van het project uit Nederland komt of in Nederland is. Dan worden er vanuit Nederland verschillende gesprekken gepland om het project zo goed mogelijk te onderzoeken. Als er meerdere referenties zijn, zullen ook deze uitgenodigd worden voor een gesprek. Onderzoek naar een nieuw project wordt zo breed mogelijk opgezet en kan soms een halfjaar duren.

Wanneer alles in orde is, wordt er gestart met de voorbereidingen voor de start van de sponsoring. Er worden verschillende formulieren ingevuld en de achtergrondinformatie van alle kinderen wordt verzameld. Deze informatie wordt verwerkt in een database waarna de childfolders gemaakt worden en wij op zoek gaan naar sponsors.

 

Hoe lang duurt sponsoring van een kind?

Het kind kan tot zijn of haar 18e jaar in het sponsorprogramma komen. Hij of zij wordt ondersteund tot en met de middelbare school. Veel kinderen zijn dan in staat om een baan te vinden en in hun eigen onderhoud te voorzien. De sponsoring stopt wanneer het kind daadwerkelijk niet meer binnen het project woont en kan voorzien in eigen onderhoud. Sommige kinderen gaan na hun middelbare school studeren; voor hen is een apart studentensponsoring programma opgezet. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

U krijgt bericht wanneer de sponsoring van uw sponsorkind ten einde loopt. We vragen u dan ook om de sponsoring door te laten lopen ten behoeve van een ander kind, als u dat wilt. Als uw sponsorkind 18 jaar is geworden, krijgt u een extra update over uw sponsorkind met daarin de voortgang op school en zijn of haar toekomstplannen.

Het kan uiteraard zijn dat de sponsoring vroegtijdig stopt omdat het kind weer terug kan naar familie of ouder. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gesteld door ons. Het komt ook wel eens voor dat de sponsoring aanhoudt in overleg met de sponsor. Dit om bijvoorbeeld medicatie te bekostigen of om in speciale behoeftes te voorzien. Uiteraard zal dit dan altijd in overeenstemming met sponsor zijn.

Mijn sponsorkind is volwassen geworden. Wat gebeurt er nu met hem of haar?

Uw sponsorkind heeft zijn of haar school afgerond, heeft een baan en is in staat om voor zichzelf te zorgen. Vaak wordt er in samenwerking met de leiding van het kindertehuis gezocht naar een geschikte woonruimte buiten het kindertehuis, zodat hij of zij zich verder kan ontwikkelen als volwassene.

In sommige gevallen is een kind ouder dan 18 jaar, omdat in de praktijk kinderen soms pas op latere leeftijd naar school gaan.

Het is ook mogelijk dat uw sponsorkind in dienst komt van het kindertehuis en daar blijft wonen en werken. Echter zal er dan geen sponsoring meer zijn. Ook kan het zijn dat uw sponsorkind goed kan leren en wordt toegelaten op de universiteit. In overleg met de leiding van het tehuis kan hij of zij opgenomen worden in het studentensponsoring programma. Dit is een ander programma dan de reguliere kindsponsoring. Uw sponsoring zal dan ook aflopen en niet automatisch doorlopen in een studentensponsoring. Uiteraard krijgt u hier bericht van en heeft u de mogelijkheid uw sponsorkind binnen het studentensponsoring programma (deels) te sponsoren of een ander kind te sponsoren.

Wat krijgt mijn sponsorkind eigenlijk voor het sponsorgeld?

Uw bijdrage van 25 euro voorziet in eerste instantie in de primaire voorzieningen zoals onderdak, eten, onderwijs en zo nodig medicatie. Wanneer aanvullende fondsen nodig zijn, proberen wij deze met projectgebonden acties te werven.

Hoe zit het met de kinderen die niet gesponsord zijn?

Niet in elk kindertehuis zijn alle kinderen gesponsord. Ons streven is om voor elk kind een sponsor te vinden. De kinderen die geen sponsor hebben, krijgen niet minder dan de kinderen die wel een sponsor hebben; de financiën worden per project over het kindertehuis verdeeld. Het komt er feitelijk op neer dat sommige kinderen wel of geen post krijgen en er minder financiële ondersteuning voor het kindertehuis in totaal is.

Voor het welzijn van het weeshuis streven wij er dus naar om alle kinderen gesponsord te krijgen, zodat alle basiskosten gedekt zijn. Sommige projecten krijgen ook ondersteuning van andere organisaties, waardoor er bijgedragen wordt in de overige financiën van het weeshuis.

Heeft Project Held een keurmerk?

Ja, Project Held heeft als onderdeel van de gemeente House of Heroes,  de ANBI-status; Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is hierdoor belastingaftrekbaar.
Wij hebben bewust geen CBF-keurmerk. Aan een aantal belangrijke voorwaarden van dit keurmerk voldoen wij echter wel. Een van de redenen dat wij dit keurmerk niet hebben, zijn de kosten die hiervoor in rekening gebracht worden; hierdoor zouden onze overheadkosten fors stijgen. Wij besteden dit geld liever aan de projecten die wij ondersteunen.

Ons team

De mensen achter Project Held

 • House of Heroes
  House of Heroes Gemeente
 • Mattheus van der Steen
  Mattheus van der Steen Oprichter
 • Paulina Zoetebier
  Paulina Zoetebier Ambassadrice
 • Tine Buis
  Tine Buis Afdelingshoofd
 • Viviane van der Bijl
  Viviane van der Bijl Financieel medewerkster

Sponsor een kind, red een leven

Voor nog géén € 1,00 per dag, maak jij het verschil in het leven van een kind!

Wees een Held en geef een kind weer vertrouwen op een hoopvolle toekomst!