Nieuw kindertehuis Myanmar

Het kindertehuis wat ondersteund wordt door Project Held in Myanmar is opgericht door Pastor PhilipThang en zijn vrouw. Wat begonnen is met het opvangen van  een paar kinderen die nergens naar toe konden, is uitgegroeid naar een tehuis voor een kleine 25 kinderen. Dat past niet meer in het huidige huis en er moest een oplossing voor komen.

Er is een oproep gedaan om te investeren voor een nieuw tehuis, gebeden voor een wonder en vertrouwen in God geweest wat het mogelijk heeft gemaakt dat nu ruim een jaar later, een nieuw gebouwd tehuis staat! De kinderen, staff en familie van Pastor Philip hebben zelf allemaal meegeholpen om dit huis op te bouwen en ze zijn ook ontzettend dankbaar voor wat onmogelijk leek, mogelijk gemaakt is!

De kinderen hebben nu een grotere en veiligere plek, waar nog meer kinderen opgevangen kunnen worden! Waar gekookt en gegeten kan worden en ruimte is voor vrije tijds besteding. Allen die hieraan meegewerkt hebben op wat voor manier dan ook, willen wij hartelijk bedanken, uiteraard ook namens Pastor Philip en familie.